Wij maken creatief gebruik van de fiscale regels en gaan altijd voor het beste resultaat

Juiste bestand belastingcartoonActueel belastingadvies

De wereld is continu in beweging. Als ondernemer heeft u hier dagelijks mee te maken. Ook de belastingwetgeving is onderhevig aan verandering.

Bij Kaliber loopt de fiscale kennis en ons belastingadvies als een rode draad door de dienstverlening. Vanaf het moment dat u klant wordt letten wij op fiscale mogelijkheden. Wij houden onze fiscale kennis continu up-to-date en adviseren u over de gevolgen van wetten, regels en fiscale maatregelen. Bij onze advisering houden wij altijd rekening met de privé- en zakelijke situatie. Wij zorgen dat u nooit teveel belasting betaalt. Leggen uit wat onze adviezen betekenen en wat de gevolgen zijn. Wat zijn uw voordelen en wat zijn uw nadelen, nu en in de toekomst. Wij zullen ons altijd inzetten meer te bereiken, dan op het eerste gezicht, voor mogelijk leek.

Creatief binnen de mogelijkheden

Wij zoeken ook grenzen op. Vele ondernemers uit Nijmegen e.o. hebben hier de vruchten van geplukt. Zowel tijdens het actieve ondernemerschap als ook in het zicht van de bedrijfsoverdracht. Hierbij heeft menig ondernemer vele tienduizenden euro’s bespaard. Creatief zijn met belastingwetgeving, maar wel binnen de mogelijkheden.

Wij kijken naar het groter geheel: omzetbelasting, loonbelasting,  vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, en schenk- en erfbelasting.

Onze specialisten

drs. Mark Bleijenberg RB

024 7676 304
Lees meer

drs. Jeroen Lever

Beuningen 09-06-2015. Medewerkers Kaliber. FOTO: GER LOEFFEN

024 7676 302
Lees meer

 

Belastingdoolhof

Er zijn vele soorten belasting. Iedere belasting komt met zijn eigen regels, wetten en verplichtingen. Waarschijnlijk denkt u bij het woord ‘belasting’ meteen aan inkomstenbelasting, btw, motorrijtuigenbelasting of vennootschapsbelasting.

Maar er zijn nog véél meer soorten belasting hier in Nederland:

erfbelasting, overdrachtsbelasting, loonbelasting, hondenbelasting, precariobelasting, schenkbelasting, energiebelasting, dividendbelasting, accijns, milieubelasting, kansspelbelasting, vermogensrendementheffing, invoerrechten, uitvoerrechten, bpm, assurantiebelasting, bankbelasting, verhuurdersheffing, onroerende zaak belasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, rioolheffing, baatbelasting en parkeerbelasting.

En deze lijst is nog niet eens compleet! Snapt u het nog?kaliber_financieel_zonder

Wij begeleiden u graag door het doolhof van regels en wetten dat met al deze belastingengepaard gaat – zodat u zich weer met ondernemen bezig kunt houden! Want het geld om al die belastingen te betalen moet toch ergens vandaan komen…

Klant bespaard € 180.000 aan overdrachtsbelasting.

Een van onze klanten had een BV met veel onroerend goed. De BV werd overgedragen aan een derde. Bij een bedrijfsoverdracht is de overdracht van onroerend goed vaak vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting. De bedrijfsopvolging is immers onbelast. Maar de wettelijke omschrijving van de vrijstelling staat open voor interpretatie.

Je kunt deze vraag voorleggen aan de belastinginspecteur. De inspecteur zal nooit in een twijfelachtige situatie voor het besparen van belasting gaan. Hij zal direct een aanslag opleggen: 6% heffen over het onroerend goed. Bij onze klant heeft het onroerend goed een waarde van circa € 3.000.000 ofwel € 180.000 belasting.

Omdat wij een pleitbaar standpunt innamen: bedrijfsopvolging is onbelast, kon de fiscus geen boete opleggen. Wij hebben dit kunnen schikken met de notaris. De notaris is eindverantwoordelijk voor de afdracht van overdrachtsbelasting. Er is € 180.000 op de rekening van de notaris gestort. Mocht de fiscus toch naheffen, dan kon de overdrachtsbelasting gewoon betaald worden. De inspecteur heeft geen aanslag opgelegd. De notaris heeft de niet afgedragen overdrachtsbelasting na de navorderingstermijn van 5 jaar aan onze klant terugbetaald. Met rente!

Maak vrijblijvend een afspraak